İpek Örgüt 1985 yılında İstanbul’ da doğmuş, ilk ve orta öğretimini yine İstanbul’ da bitirmiştir. 2003 senesinde Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Lisans Programına başlamış ve 2007 senesinde mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli anaokullarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve ilköğretim okullarda stajlar yapmıştır. Bu tecrübelerin ardından klinik psikoloji alanında uzmanlaşma kararı alarak 2008 senesinde Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamış ve 2010 senesinde programı tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır. Yüksek lisans dış stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ nda, iç stajını ise Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’ nde 322 saat süpervizyon alarak tamamlamıştır. Bitirme projesi sınav kaygısının farklı kuramlar tarafından ele alınması, tedavisi ve en etkin tedavi yöntemi olarak görülen bilişsel davranış terapisi uygulaması ile yürütülen bir vaka çalışması üzerinedir. Yüksek lisans eğitimi süresince Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Rorscharh (Exner) ve Minnesota Mültifaz Kişilik Envanteri (MMPI) testlerinin uygulama, yorumlama eğitimlerini almıştır.
2009-2010 yılları arasında özel bir anaokulda psikolog olarak görev yaptıktan sonra 2010-2011 yılları arasında Özel Ethica Tıp Merkezinde klinik psikolog olarak görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında ise Özel Florya Kolejinde rehber öğretmen olarak çalışmış ve klinik psikoloji kadar eğitim alanına da ilgi duymuştur. Bu sebeple 2016 yılında Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon programını tamamlamıştır.

2010 senesinden bu yana süregelen çocuk, ergen ve yetişkin alanındaki klinik çalışmalarına devam edebilmek için kendi ofisini kuran İpek Örgüt 2016 yılı itibariyle Çanakkale’ de hizmet vermektedir. Psikoterapi yaklaşımı olarak Bilişsel Davranış Terapisi ve EMDR yaklaşımını kullanmaktadır.

Katılımda Bulunduğu Başlıca Eğitimler:

 • Nisan 2018: EMDR 2. Düzey (DBE)
 • Kasım-Aralık 2017: Şema Terapi 2.-3. Modül eğitimi
 • Haziran 2017: WÇZÖ (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Uygulama Eğitimi
 • Haziran 2017: EMDR 1. Düzey (DBE)
 • 2015-2016: Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi
 • 2015:  Şema Terapi 1. Modül eğitimi
 • Kasım 2014-Mart 2015: Dikkat ve Öğrenme Sorunları ile Çalışan Terapist Yetiştirme Programı (Uzm. Psk. Açelya Şahin Fırat)
 • Şubat 2014: Özel Öğrenme Güçlüğü– 1. Düzey Eğitimi (Prof.Dr.Ümran KORKMAZLAR)
 • Mayıs 2011: Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler Eğitimi
 • Mart 2011: Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi
 • Mart-Mayıs 2008: Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi Staj Programı