2 Şubat 2018
takıntı

Takıntı Nedir?

Takıntılar  (obsesyonlar) zihinde aniden beliren, dikkati başka bir konuya çekmeyi zorlaştıran düşünceler, zihinsel imajlar ve dürtülerdir. Genellikle takıntılar rahatsızlık vericidir. Kişiliğimize, ahlaki değerlerimize, prensiplerimize zıt olabilirler, […]
18 Ekim 2017
Beden Dismorfik Bozukluğu

Beden Dismorfik Bozukluğu

Vücudumu beğenmiyorum, burnum çok büyük, kalçalarım çok geniş, tüylerimden çok rahatsızım, çillerim beni çirkinleştiriyor… Hepimiz bedenimizin bazı bölümlerinden hoşnut olmayabiliriz fakat  yukarıdaki cümleleri söylemekle beraber  yoğun […]