ışığın yolu
Kitap Tavsiyesi: Işığın Yolu
20 Şubat 2018
online terapi
Online Terapi Nedir?
5 Mayıs 2020

EMDR Nedir?

emdr

emdr

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) son yıllarda ruhsal sağlık çalışmalarında uzmanların sıkça uyguladığı bir yaklaşım olarak bilinirliğini arttırıyor. EMDR’ ın detaylarına beraber bakalım.

Dr. Francine Shapiro‘ nun 1987 yılında geliştirdiği yaklaşım olan EMDR temel olarak göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabileceği varsayımına dayanıyor. Bu etkiyi araştıran Shapiro travmaya maruz kalmış bir çok kişinin katıldığı çalışmalarda EMDR’ ın etkililiğini ortaya koymuş ve tedavideki başarılar araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Günümüzde travma kavramının genişlemesi ile EMDR bir çok farklı psikolojik şikayete yönelik kullanılan bir yaklaşım halini aldı.

EMDR’ ın Teorisi

Beyin bilgiyi yani duyularımız ile algıladığımız her ayrıntıyı sağlıklı ve işlevsel biçimde işleyerek gerekli anı ağına kaydeder. Bu temele dayanan Adaptif Bilgi İşleme Modeli EMDR’ ın teorik alt yapısını oluşturuyor.

Her gün sayısız görüntüye, sese, kokuya, tecrübeye maruz kalıyoruz. Beynimiz hepsini işleyerek sağlıklı biçimde anlamlandırmamızı ve uygun tepkileri vermemizi sağlıyor. Travmatik olaylar yaşadığımızda, yani bize çok yoğun duygular, inanç sistemimizle örtüşmeyen düşünceler, zorlu bedensel duyumlar yaşatan olaylar karşısında adaptif işleyiş bozuluyor ve travma esnasında edinilen bütün bilgiler olduğu haliyle depolanıyor. Beyindeki işlenememiş bilgiler çeşitli biçimlerde tetiklendikçe kişinin travmanın etkisinden kurtulamaması, rahatsız edici duygulanım ve düşünceler, kabuslar, travmayı yeniden yaşıyormuş gibi olma hali ortaya çıkıyor. EMDR çift yönlü uyarım tekniğiyle işlenmemiş, izole anıların işlenmesi ve beyinde gerekli anı ağına kaydolmasına hizmet ediyor. Böylelikle artık rahatsız edici anı günümüzde tetiklenmiyor ve kişinin günlük hayatında uyum bozucu etki yaratmıyor.

EMDR’ ın Uygulanış Alanı

Günümüzde EMDR çocuk, ergen ve yetişkin terapisinde kullanılıyor. Danışanın travmatik öyküsü EMDR kullanımı kararında kritik rol oynuyor. Doğal afetler, fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, kazalar gibi büyük T travmalar olarak adlandırdığımız travmalar ve EMDR kullanımı bu travma grubunda yaygın. Bununla beraber geçmişte yaşadığımız ve bizde hala olumsuz etkisi olan süreçler de küçük t travmalar olarak travma tanımı içinde yer alıyor. Bunlar; kayıplar, geçirilen hastalıklar, çocukluk çağı ebeveyn ihmali, duygusal şiddete maruz kalmak gibi örneklendirilebilir. Travmanın tanımının bu şekilde kapsayıcı olduğunu göz önüne alırsak EMDR’ ın uygulanış alanının çok daha geniş olduğunu ifade edebiliriz.

EMDR uygulanışında hedef, kişinin geçmiş travmatik yaşantılarının işlenmesi, anıların rahatsız edici bileşenlerine duyarsızlaşmak ve yerine adaptif, sağlıklı yorumlamalar, duygulanımlar ortaya çıkarmak olarak tanımlanabilir. Böylelikle kişinin günümüzde psikoterapiye geliş sebebi olan şikayetleri sonlanmış olacaktır.

Kimler EMDR Uygulayıcısı Olur?

Ruhsal sağlık alanında çalışanların EMDR uygulayıcısı olabilmeleri için 2 düzeyden oluşan EMDR eğitimini tamamlamaları şarttır.

Uzm. Klnk. Psk. İpek Örgüt 1. Ve 2. Düzey EMDR eğitimini tamamlamış ve EMDR uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır.

 

Uzm. Klnk. Psk. İpek Örgüt

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir